headerfoto headerfoto
 
Materiaalcommissie

Keepersmaterialen: verantwoordelijkheid team

Nieuws afbeelding 25 augustus 2019
Bericht van de materialencommissie.

Het nieuwe seizoen is van start gegaan en sinds vorige week maken jullie weer gebruik van de door de club beschikbaar gestelde keepers- en trainingsmaterialen. Graag willen wij jullie op het volgende attenderen:

HV Abcoude stelt alle noodzakelijke materialen ter beschikking aan de teams, keepers en trainers. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om zorgvuldig om te gaan met deze materialen. De kosten voor schade en/of verlies als gevolg van onzorgvuldig handelen zullen in rekening worden gebracht bij het team.
De lockers zijn bestemd voor het opslaan van de door de club beschikbaar gestelde materialen. Persoonlijke eigendommen horen niet in de lockers opgeslagen te worden, dus ook niet in de keeperstassen. De club is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Ga zorgvuldig met de code van de locker om en sluit de locker ook af op het moment dat deze leeg is tijdens een wedstrijd of training. 

Dus:
- Ga zorgvuldig met het materiaal van de club om.
- Géén privé eigendommen in de lockers, dus ook geen corner maskers.
- Ga zorgvuldig om met de code van de locker.

Indien er vragen zijn over het materiaal dan horen wij dat graag. Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849