headerfoto headerfoto
 
Technische Commissie

INDELINGSPROCEDURE SEIZOEN 2024 - 2025

Nieuws afbeelding 10 juni 2024

Hieronder vindt u de indelingsprocedure van HV Abcoude voor het komende seizoen 2024 - 2025. 

Ook voor het komende hockeyseizoen wil HV Abcoude een zo zorgvuldig mogelijk en een kwalitatief onderbouwde indelingsprocedure hanteren voor de categorieën JMO12-18. Voor de JMO8-O9-O10 worden teams samengesteld.

Ook dit jaar zijn er géén selectietrainingen voor een gehele categorie. We hebben een professionele technische staf die de spelers gedurende het gehele seizoen volgt tijdens de trainingen. Dit, samen met de input van de coaches (de zogenaamde TIPS), geeft een voldoende duidelijk beeld van de vaardigheden en motivatie van de spelers. 

Om een zo zuiver mogelijke beoordeling te krijgen, worden de spelers op een groot aantal punten beoordeeld. Hieronder een uitleg van de procedure voor het seizoen 2024 - 2025.

Indeling en selectie vindt plaats op basis van de prestaties in het voorgaande seizoen. Hierbij wordt beoordeeld op TME (Talent, Motivatie en Ego):

  • Talent: hockey vaardigheid (technisch en tactisch) en de ontwikkelingskansen.
  • Motivatie: wat de speler in gedrag laat zien (hard werken tijdens de training en in de wedstrijd, open staan voor feedback, ontwikkelen)
  • Ego: doet de speler het voor zichzelf of kan de speler meedoen als onderdeel van een team en daarbinnen functioneren (zichzelf kan zijn samen met anderen).
Een deel van de beoordeling wordt verzameld via de TIPS (Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid). Coaches en trainers wordt twee keer per seizoen gevraagd een beoordeling te geven van de techniek, tactiek, motivatie en fysieke vaardigheden van de spelers. De groei die elk kind op basis van deze kenmerken maakt, is een belangrijke informatiebron. Ook wordt de informatie uit de TIPS door de trainers en coaches worden toegelicht en onderbouwd tijdens een "tafeltjesavond” met de categorieleider. 

De ‘TME’ van de technische staf wordt gecombineerd met de ‘TIPS’ van de coaches tot een eerste indeling door het technisch hart in nauw overleg met de technische commissie en categorieleiders.

Nieuwe indeling
Op basis van de bevindingen wordt de nieuwe indeling gemaakt door het technisch hart, bestaande uit de technisch managers, in nauw overleg met de technische commissie en de categorieleiders.

Let wel, deze indeling kan tot de herfstvakantie een tijdelijke indeling zijn. Als gedurende de eerste weken blijkt dat er sprake is geweest van een procedurefout of een foutieve analyse van de gegevens kan er, bij extreem hoge uitzondering, gecorrigeerd worden door het technisch hart samen met de categorieleiders.

Indeling per categorie
JM O12-O14-18 -categorie:
Voor alle categorieën geldt: 1e teams worden op sterkte ingedeeld, bij de verdere teams kan soms ook rekening worden gehouden met sociale aspecten. "Je hockeyt met je team en je gaat naar school met je klas”.

JM O8-O9-O10-categorie:
In deze categorieën worden de teams ingedeeld naar leeftijd.
Hier kan op afgeweken worden op basis van beleving, beweging, inzet en aanwezige techniek. Als dat een positiever plaatje schetst voor beide teams.  
Er wordt extra goed gelet op kinderen die geboren zijn in de maanden oktober t/m december. Het kan zijn dat na de herfst- of kerstvakantie een herindeling plaatsvindt en dat kinderen, die daaraantoe zijn, een categorie hoger gaan spelen. 

Bezwaren en of vragen over de selectie?
Het lezen van deze procedure zal op veel vragen al antwoord geven. Mocht je desondanks vragen hebben over de teamindeling, dan lichten we die graag toe.

Met sportieve groet,

Namens de Technische Commissie, 

Wibo Elink Schuurman en Kiki Meijerink


Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849