headerfoto headerfoto
 

Teamindeling

Indelingsprocedure HV Abcoude voor het seizoen 2018-2019

Ook voor het komende hockeyseizoen wil HV Abcoude een zo zorgvuldig mogelijk en een kwalitatief onderbouwde selectieprocedure hanteren. Zoals iedereen inmiddels weet, vormen de selectietrainingen in mei en juni, daar een onderdeel van. Maar er wordt naar veel meer gekeken dan alleen deze trainingen. 

Om een zo zuiver mogelijke beoordeling te krijgen, worden de spelers op een groot aantal punten gescreend. Hieronder een uitleg van de procedure voor het seizoen 2018-2019.

Met de toegenomen mogelijkheden in automatisering en de wens om een zo zorgvuldig mogelijk spelervolgsysteem te hebben, is HV Abcoude een aantal jaar geleden overgegaan op TIPS. TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid.

De coaches, trainers en begeleiders wordt twee keer per seizoen gevraagd een beoordeling op basis van de techniek, tactiek, motivatie en fysieke vaardigheden van de spelers te geven. De groei die elk kind op basis van deze kenmerken maakt, is voor de categorieleider een belangrijke informatiebron.

Om de beoordeling meer hardheid te geven wordt er meerdere punten beoordeeld, namelijk:

techniek

inzicht

persoonlijkheid

snelheid

Om meer betrouwbaarheid te krijgen, zijn er meerdere mensen die op bovenstaande punten beoordelen:

de technische managers

de categorieleiders

de trainers

de coaches

de selectietrainers

Allereerst wordt informatie van de spelers verzameld door middel van de gegevens uit LISA.LISA wordt gevuld door de coaches en de trainers. Zij beoordelen de onderdelen twee keer per jaar: techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid.

Deze informatie wordt door de trainers en coaches onderbouwd tijdens een tafeltjesavond indien categorieleider of trainer/coach daar behoefte aan heeft.

De categorieleiders maken op basis van deze gegevens een 1ste indeling. Het eerste team bestaat uit de nummer1-13, het tweede team uit de nummers 14-26 en het derde team uit de nummers 27-… etc.

Selectietraining

Daarna volgen de selectietrainingen. De selectietraining is een onderdeel van de selectieprocedure van HV Abcoude. In de selectietraining hebben de spelers en speelsters de mogelijkheid om zich op technisch en tactisch vlak te laten zien. Tijdens de selectietraining heeft de selectiecommissie de mogelijkheid om spelers en speelster uit verschillende teams met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de input die vanuit trainers en coaches komt, omdat zij doorgaans maar 1 team begeleiden en dus alleen binnen het team kunnen vergelijken.

Opzet selectietraining

Op de selectietraining wordt er gekeken naar de technische, tactische en fysieke kwaliteiten van spelers en speelsters. Het mentale gedeelte is te beperkt om te kunnen beoordelen en deze input zal voornamelijk van de trainers en coaches komen.

De selectietraining duurt 1 uur. In dat uur doen de spelers 4-6 oefeningen, een oefening duurt dus 15 minuten. Met het doordraaien en verzamelen van materialen zal dit neer komen op zo’n 10 minuten effectieve trainingstijd per oefening. Elke oefening belicht een ander aspect van het hockeyspel:

1. Basis

Drijven en spelen van de bal. Maar ook de houding van de speler; grip, balpositie, lichaam.

2. Afronden op goal

Bij deze oefening ligt de nadruk op aanvallende technieken.

3. Verdedigende technieken

Dit kan zijn een oefening waarin puur een verdedigingstechniek wordt bekeken, maar ook een 1-tegen-1 oefening waarin de nadruk ligt op verdedigen.

4. Gedrag

Partijvorm waar wordt gekeken naar hoe spelers zich gedragen tijdens een partijvorm/wedstrijdvorm. Positiespel en duels zijn hier de belangrijkste aspecten.

Tijdens de selectietrainingen wordt ernaar gestreefd dat de beoordelaars niet dezelfden zijn als de trainers van huidige of toekomstige teams. Het is mede daarom wenselijk dat er per oefening een trainer en een beoordelaar zijn die afhankelijk van de categorie van functie kunnen wisselen. De selectietraining heeft als doel om vooral de technische vaardigheden en het inzicht te screenen. De 3-6 minder goed spelende spelers van het 1e team worden vergeleken met de 3-6 best spelende spelers van het 2e team. De 3-6 minder goed spelende spelers van het 2e team worden vergeleken met 3-6 best spelende van 3e team enz.

De categorieleiders beoordelen dan de toegevoegde data uit de selectietrainingen en maken een 2e indeling van de teams op basis van de beschreven procedure. Zij letten ook op numerieke geschiktheid, mogelijk ondersteund met gegevens over de verhouding voor-, midden – en achterspeler en sociale perspectieven zoals bereidheid tot spelen.

Nieuwe indeling

De nieuwe lijsten met spelers worden nogmaals voorgelegd aan (enkele) trainers en/of coaches om te kijken of de indeling logisch is. Deze controle kan voorkomen dat er spelers in ‘verkeerde teams’ terecht komen. Soms is er sprake van misinterpretatie van de gegevens en soms worden spelers anders beoordeeld dan men zou verwachten.

Hierna vindt de uiteindelijke indeling plaats door de categorieleiders. Deze indeling is tot de herfstvakantie een tijdelijke indeling . Als er gedurende de eerste weken blijkt dat er sprake is geweest van een procedurefout of een foutieve analyse van de gegevens kan er, bij hoge uitzondering, gecorrigeerd worden door de categorieleiders.

Indeling per categorie

A

A1 op sterkte

Sterkte>sociaal

A laatste: vnl sociaal indelen

B

B1 op sterkte

Sterkte>sociaal

B "

C

C1 op sterkte

Sterkte>sociaal

C "

D

D1 op sterkte

Sterkte>sociaal

8D: 8-tal alleen 1e jrs die nog niet aan 11-tal toe zijn

2e jrs E

Spelen 8-tal indien mogelijk

Indelen op sterkte

Op sterkte

Op sterkte

1e jrs

E

Indelen op beleving, inzet en hockeyenthousiasme

2e jrs F

Indelen op geboortedatum

A, B, C, D-categorie:1e teams worden op sterkte ingedeeld, bij laatste teams wordt ook rekening gehouden met sociaal aspecten.

D-categorie: Sommige 1ejaars D spelen 8-tal, tenzij het aantal spelers een andere oplossing noodzakelijk maakt. Eventueel kan een 8-tal na de Herfst- of Kerstvakantie doorgroeien naar een 11-tal, mits er voldoende spelers zijn.

E-categorie:Er wordt alleen indien mogelijk 8-talteam geformeerd (numeriek en talent). Dit zijn uitsluitend 2e jaars.

De tweede jaars E worden ingedeeld op sterkte,onderlinge wedstrijdjes en input TIPS.

De eerste jaars E worden ingedeeld op beleving, inzet en hockeyenthousiasme.

F- categorie:De teams spelen drietal en worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op geboortedatum. Het kan zijn dat na de Kerstvakantie een herindeling plaatsvindt en dat kinderen die daar aan toe zijn zestal gaan spelen.

Bezwaren en of vragen over de selectie?

Het lezen van deze selectieprocedure zal op veel vragen al antwoord geven. Mocht je desondanks vragen hebben over de teamindeling, dan lichten we die graag toe. In geval van vragen over A- en B-teams kunnen de spelers zelf contact opnemen met de categorieleiders van het betreffende team. Voor C- tot F-teams kunnen de ouders van de spelers contact met hen opnemen.

Stuur een mail met daarin je concrete vraag en alle eventuele relevante informatie zodat wij je vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.

Er worden inloopspreekuren georganiseerd voor spelers die vragen hebben over hun indeling.


Deze richtlijn is tot stand gekomen door:

E.Gorter en H.Oostindie

 

Namens Bestuurslid Technische commissie: E. Gorter

 

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849